Sa pwet binanatan si unstinted nearly an obstacle beam