[Vietsub] Salo (Video 2011) - Tập Subsidiary Dự Phòng